dr Norbert Sarnecki

Born 13.11.1974 in Kielce.

In 1994 left the Artistic Secondary School in Kielce and received the title: technican, stone mason-sculptor.
In 2001 held a degree in sculpture in the studio of professor J. Petruk of Fine Arts in Poznan. During his studies he received many artistic scholarships: In 1999 from the jeweler`s company "YES". In 2000 from Energetyka Poznańska. In 2000-2001 from the Ministry of Culture and Art. Norbert Sarnecki took part in the international sculpture workshop in Achaus (Germany) and in Baranowo (Poland).

Individual exibitions:  The Aula Gallery-Poznan, The Showroom of Meble Kler-Poland, The Park of Art-Edison Hotel, Baranowo, City Gallery Mosina, Teatr Polski in Poznań.

Collective exhibitions:  The Design 5 Studio-Poznan, The Factoria Gallery-Kielce, The exibition "The Pallete of Eros" Polish Theatre-Poznań, "Lys over Lolland"-Denmark, Gold Medal of Satyrykon - Legnica, Tolentino International Biennial of Art Humour - Italy, showroom Klose, gallery Profil - Poznań, gallery Znaleziona - Poznań, gallery Wapiennik, Portocartoon-Honourable Mentions - Portugal. 

In 2010 - Ph. D title.

Norbert Sarnecki in his work features and preserves the seemingly insignificant moments, the moments that make our life. They are the inspiration leading too the rise of the sculptures. The artist loves his work, the "fight" with the material. 

"..what for others is a great difficulty, for me is a reason for laughing at the fact that I still feel like sculpting. In one minute I experience the situation-real but in an abstract depiction. Then I make it into a picture by hard, manual work."

Some of the realisations:  Constant exposition of works - Edison Hotel, Carving of prof. Jan Dziedzic - Sport Academy - Poznań, statuette "Forbes Swallow". Cooperation in projects and realisations: statue of Wielkopolska Insurgents in Środa Wielkopolska, Squere of prof. Zbigniew Zakrzewski - Green Gardens, Poznań - sculptures of fountain, "Non-monument in mounting" - park of gen H. Dąbrowski in Poznań, "Lindley's Bench" - Fountains Park in Warsaw (realisation together with  Anna Sarnecka). 

Urodzony 13 listopada 1974 w Kielcach.
1989-1994 Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Kielcach na kierunku Kamieniarstwo Artystyczne.
1996-2001 Studia na Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu na Wydziale Malarstwa Grafiki Rzeźby.
2001 Dyplom w zakresie rzeźby u prof. Józefa Petruka.
1998 I nagroda Festiwalu Sztuki Akademii Sztuk Pięknych.
1999 Artystyczne stypendium firmy YES / Plener polsko-niemiecki w Achaus - Niemcy / Wystawa prac w galerii AULA w Poznaniu / Wystawa prac - Salon Meble Kler - Poznań.
2000 Artystyczne stypendium Energetyki Poznańskiej / Plener polsko-holenderski w Baranowie / Wystawa prac w galerii STUDIO DESIGN 5 - Poznań.
2001 Rozpoczęcie pracy asystenta w pracowni rzeźby prof. W. Kujawskiego. Stypendium Ministra Kultury i Sztuki / Stypendium artystyczne Energetyki Poznańskiej / Wystawa indywidualna - Park Sztuki EDISON w Baranowie.
2002 Wystawa zbiorowa: galeria FAKTORIA Kielce / Wystawia zbiorowa: PALETA EROSA Poznań / Wystawa zbiorowa: Międzynarodowe Biennale Rzeźby - Poznań / Wystawa zbiorowa: "Lys over Lolland" - Dania.
2003 Wystawa zbiorowa: Park Sztuki Edison - Baranowo.
2004 Złoty Medal Satyrykonu - wystawa zbiorowa.
2005 Wystawy zbiorowe: Satyrykon, Legnica. Biennale Umorismo, Tolentino, Wochy. Salon KLOSE.
2006 Wystawa indywidualna: Galeria Miejska w Mosinie. Zbiorowa: Salon KLOSE.
2007 Wystawa zbiorowa: Galeria Profil - Obraz środowiska Poznań.
2008 Wystawa zbiorowa: Galeria Znaleziona - Poznań. Wyróżnienie: Europejski Festiwal Satyry - Poznań. Galeria Wapiennik.
2009 Wystawa indywidualna: Teatr Polski - Poznań.
2010 Obrona pracy doktorskiej "Nie-pomniki w przestrzeni miejskiej" - ekspozycja na terenie Parku im. gen. H. Dąbrowskiego w Poznaniu (Stary Browar). Nagroda Prezydenta Miasta Legnica (Satyrykon).
2011 "Najlepszy kucharz" - wyróżnienie na XIII PORTOCARTOON - Portugalia. "Ławeczka Lindleya" - współrealizacja z Anną Sarnecką na Skwerze im. 1 Dywizji Pancernej w Warszawie". Nagroda Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę doktorską, za pracę "Nie-Pomniki w przestrzeni miejskiej Poznania".

Niektóre realizacje:
Ekspozycja stała prac - Hotel Edison, Płaskorzeźba prof. Jan Dziedzic - Akademia Wychowania Fizycznego - Poznań, Statuetka "Jaskółka Forbes", Współpraca projektowo-realizacyjna: pomnik Powstańców Wielkopolskich w Środzie Wielkopolskiej, Skwer im. prof. Zbigniewa Zakrzewskiego - Zielone Ogródki, Poznań - rzeźby fontanny, "Nie-pomnik w montażu" - park im. gen. H. Dąbrowskiego w Poznaniu, "Ławeczka Lindleya" park fontann w Warszawie (realizacja wraz z Anną Sarnecką).

Anna J. Sarnecka

Born 24.08.1975 in Rzeszów.

In 1995 she left the Artistic Secondary School in Kielce, and received the title: technican of artistic weaving. 
In 2001 held a degree in sculpture in the studio of professor J.Petruk in the Fine Arts in Poznań. During her studies she received artistic schoolerships and took part in the international sculptor open air in Achaus (Germany). 

Individual exhibitions:  The Aula Gallery-Poznań, The Showroom of Meble Kler-Poland, The courtyard of the ballet School-Poznań. Collective exhibitions:  The Design 5 Studio-Poznań, The Factoria Gallery-Kielce, "Lys over Lolland"-Denmark. Laureate of an art stipend for young artists in Poznań. 

Anna J.Sarnecka is the author of small sculptural forms and compositions referred to the traditional, monumental statue, The sculptor also creates specific, three-dimensional instalations by using the traditional sculpural materials,techniques and forms. 

There`s reflection about people and their existential problems in her works. The inspirations are the moments stored in her memory like photographs. Her creative activity is characterized by a great sculptural culture and sensitivity.

Urodzona 24 sierpnia 1975 w Rzeszowie.
1990-1995 PLSP w Kielcach - na kierunku Tkactwo Artystyczne.
1995-2000 Studia na ASP w Poznaniu - na wydziale MGR.
1999 Artystyczne stypendium jednorazowe WBK (wystawa prac w WBK) Plener polsko-niemiecki w Achaus (Wystawa prac w galerii AULA w Poznaniu).
2000 Stypendium artystyczne WBK (wystawa prac w galerii STUDIO DESIGN 5 w Poznaniu).
2001 Obrona dyplomu w ASP Poznań, w zakresie rzeźby u prof. J.Petruka.
2002 Udział w zbiorowej wystawie otwierającej działalność galerii FAKTORIA w Kielcach. Stypendium artystyczne miasta Poznania dla młodych twórców. Udział w wystawie „Lys over Lolland” (Dania).
2005 Wystawy zbiorowe:  Salon KLOSE.
2006 Wystawa indywidualna: Galeria Miejska w Mosinie.
2009 Wystawa indywidualna: Teatr Polski Poznań;.
2011 "Ławeczka Lindleya" - współrealizacja z Norbertem Sarneckim na Skwerze im. "Pierwszej Dywizji Pancernej w Warszawie".

 

Custom sculptures and statuettes
/ Rzeźby i statuetki na zamówienie

ANS | Rzeźby i statuetki na zamówienie | Art Sculptures For Sale! |